Odd Fellow Palæet:

Logesalen:

Logesalen opleves som et pragtfuldt harmonisk rum, hvis fysiske udformning og udtryk giver den besøgende ”ro i sjælen”

Dette er ikke en tilfældighed, da rummet er bygget ud fra en arkitektonisk  betragtning om brugen af  ”de rigtige proportioner”.

Rummet er opbygget ud fra teorien om det ”gyldne snit”.

Et linjestykke er delt efter det ”gyldne snit”, når den mindste del forholder sig til den største som den største del til hele linjestykket.

Kaldes den mindste del  a  og  den største  b  fås  a : b  =  b : (a + b).

Forholdet mellem den mindste del og den største vil altid være ca. 1 : 1,618.

Et eksempel herpå er proportionerne på de gamle Tordenskjold tændstikæsker.

Pythagoras og hans elever var interesserede i fænomenet det ”gyldne snit”. Man fandt ud af, at fysiske omgivelser, der var opbygget efter dette, var rigtig proportionerede i forhold til den menneskelige krop og sjæl.

Renæssancens teoretikere tog det op igen, og senere har en lang række verdensberømte arkitekter i udformningen af en række byggerier gjort brug af dette princip. Pantheon i Athen er opbygget efter det ”gyldne snit” både i plan og facade. Den verdensberømte franske arkitekt Le Corbusier har brugt princippet, ligesom vores egen Arne Jacobsen har formgivet adskillige byggerier ud fra teorien om det ”gyldne snit”.

Med den enkle og stilrene udformning i proportionerne virker logerummet behageligt og fredfyldt.

Logerummet er et rum, hvor sjælen kan falde til ro, samtidig med at øjnene stille og roligt kan betragte rummets suveræne karakter.

Kilde : Arkitekt Jan Krogh 1999.

 

 

 

Overmesterstolen

 Undermesterstolen

 

 

Kapellanens plads

Exmesters plads

 


 

Copyright 2011 Broderloge nr. 54 Hans Tausen, Odd Fellow Palaeet Boulevarden 20C, 9000 Aalborg. Tlf. +45 98 12 52 99