3ringe lille

Julestemning 2016

Den 14. december afholdte broderloge nr. 54 Hans Tausen sin årlige julestemning. Denne aften inviterer brødrene afdøde brødres enker samt ægtefælder/samboer/kærester og andre interesserede med. Som traditionen foreskriver begynder aftenen med en højtidelig sammenkomst i logesalen hvor der synges julesange, holdes en juletale samt oplæsning af juleevangeliet. Det hele underbygges af toner fra logesalens smukke gamle orgel.

Aftenen fortsætter i festsalen hvor gæster og brødre sætter sig til et smukt pyntet julebord. Menuen består af sild, grønlangkål/hvidkål efterfulgt af ris a la manda med flotte gaver. I logens ånd afvikles der efterfølgende et andespil med flotte præmier. Gaverne er doneret af logens brødre og pakket ind med værdighed og maner. En vellykket aften blev afviklet med stil og i respekt for vor gamle loges smukke traditioner.

3ringe lille

Ældre brødres aften

 

Traditionen afholdes der én gang årligt Ældre brødres aften. Denne aften planlægger og afholder disse brødre aktiviteterne efter det formelle logemøde. En veloplagt storrepræsentant Poul Christensen ledede på humoristisk vis samværet i selskabslokalerne.

En lunefuld quiz blev krydret med vittigheder fra ”det virkelige liv”. Broder kassere Claus Quest Nielsen måtte overgive sig til historierne fra ”det virkelige liv”

3ringe lille

Odd Fellow Koret gav koncert sammen med Løgstør Sognekor

 

Søstre og brødre i de fire Aalborg loger udgør et fælles sangkor som under Jens Eric Strudsholms ledelse øver ca. én gang om måneden.
Lørdag den 26 november 2016 satte Odd Fellow Koret Løgstør Sognekor under ledelse af Asbjørn Høgholm stævne i Løgstør Kirke. Dagen i gennem øvede de to kor og dagen blev sluttet af med en fælles adventskoncert i Løgstør Kirke.

3ringe lille

De småborgerlige Gårdsangere underholdt ved fejringen af Den Humanitære Fonds 25 års jubilæum

 

Fredag den 4. november 2016 fejrede de fire logers humanitære fond sit 25 års jubilæum. I et fyldt selskabslokale underholdt "De småborgerlige Gårdsangere".

Fondens formål er gennem aktiviteter at samle økonomiske midler til at kunne yde støtte til humanitære og kulturelle formål, fortrinsvis i Aalborg Kommune.

3ringe lille

Ophøjelse til Venskabsgrad

Onsdag den 2. november 2016 blev Dennis Lausgaard tildelt vor ordens første grad: venskabsgraden

 

Broder Dennis Lausgaard efter den flotte ceremonit

Copyright 2011 Broderloge nr. 54 Hans Tausen, Odd Fellow Palaeet Boulevarden 20C, 9000 Aalborg. Tlf. +45 98 12 52 99