3ringe lille

 Maling af logesalen

I dagene 21. januar - 24. januar gik Odd Fellow Palæets fire loger sammen om at pleje vort gamle palæ. Torsdag den  21. januar gik primært med at rydde logesalen. Den 22. og 23 januar blev der malet i logesalen - køkken, og vinduer skrubet og renset. Søndag den 24. januar blev alt salt på plads.

   

Stilads og maling var doneret. Der var deltagelse fra huset fire loger. Nogle malede, nogle vaskede af, nogle gav lak, nogle gjorde rent. Andre sørgede for forplejning. 

Copyright 2011 Broderloge nr. 54 Hans Tausen, Odd Fellow Palaeet Boulevarden 20C, 9000 Aalborg. Tlf. +45 98 12 52 99