Den Humanitære Fond.

 

Den 1. november 1991 stiftedes Odd Fellow Logernes Humanitære Fond i Aalborg af de fire Odd Fellow Loger, 14 Ruth, 52 Bien, 54 Hans Tausen og 27 Ansgar, med det formål at kunne yde støtte til humanitære og kulturelle formål, fortrinsvis i Aalborg Kommune.

Enhver søster eller broder af de tilsluttede loger samt bestyrelse, kan stille forslag om enkeltpersoner, organisationer eller institutioner som eventuelle modtagere af den årlige uddeling.

Fonden uddeler donationer hvert år i april ved en højtidelighed på Odd Fellow Palæet i Aalborg.

Fonden bestyrer også Erna og Arkitekt M.A.A. Villy G. Hansens Fond Nr. 2, hvis formål det er at kunne yde støtte til blinde og svagtseende, samt til døve og døvstumme, inden for det område som Nordjyllands Amt omfattede.

Ansøgningsfristen for at søge fondene om tilskud, er den 31. januar. Organisationer og enkelt personer, der falder ind under fondenes formål, kan søge om støtte.

Vedtægternes fulde ordlyd kan rekvireres hos fondens bestyrelse.

De fire Odd Fellow Loger vælger hver to medlemmer til Fondens bestyrelse.

De to bestyrelsesmedlemmer valgt af Hans Tausen ses under menupunktet "Udvalg".

 

Copyright 2011 Broderloge nr. 54 Hans Tausen, Odd Fellow Palaeet Boulevarden 20C, 9000 Aalborg. Tlf. +45 98 12 52 99